banner
banner

ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผนการอพยพ ประจำปี 2561

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผนการอพยพ ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย หากเกิดไฟไหม้ลุกลาม โดยมีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรง บริเวณชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์ กำหนดใช้จุดรวมพลบริเวณสนามฟุตบอล และมี ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola