banner
banner

บรรยายเรื่อง “การออกกำลังกายในวัยเกษียณ” และ “จากพี่สู่น้อง”

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การออกกำลังกายในวัยเกษียณ” ให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561และการบรรยายเรื่อง “จากพี่สู่น้อง” โดย คุณศรีจงกล สาระพันธ์ ประธานชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ เบลล์วิลล่า​ รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola