banner
banner

สถานการณ์จำลองการซ้อมเพลิงไหม้ระดับหน่วยงาน โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​

สถานการณ์จำลองการซ้อมเพลิงไหม้ระดับหน่วยงาน โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​

?? วีดีทัศน์ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการเมื่อเกิดไฟไหม้ในหน่วยงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดทำร่วมกันโดย คณะกรรมการอัคคีภัย งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

? เชิญติดตามรับชมผ่านช่องทาง Youtube : https://youtu.be/OvQ6p8lbJ2c

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

Ebola
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
Ebola
Ebola
Ebola