Slider

บริจาคเงินสมทบกองทุนผู้ป่วยเด็ก

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา และ รศ.พญ.นิรมล นาวาเจริญ  บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบกองทุนผู้ป่วยเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล และ รศ.พญ.ประไพ เดชคํารณ  อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม แอ่วนิมมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola