banner

ชมรมโยคะ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม ” 60 ปี สุขภาพดีกันถ้วนหน้า “

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

ชมรมโยคะ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม ” 60 ปี สุขภาพดีกันถ้วนหน้า ” ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดกิจกรรมสอนการเล่นโยคะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีผู้สอนคอยแนะนำและให้คำปรึกษา ( โอกาสเดียวกันนี้ ทางชมรมฯ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชมรมโยคะ คณะแพทยศาสตร์ มช. และร่วมเล่นโยคะ ระหว่างเวลา 17.00 -18.00 น. ในวันราชการ ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โถง ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola