banner

คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้า

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

แบบประเมินการทิ้งขยะ

QR-Code แบบประเมินการทิ้งขยะ

คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola