Slider

ขอเชิญชวนบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับ facebook


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

QR-Code สำหรับเว็บไซต์

ขอเชิญชวนบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ฉบับปรับปรุงล่าสุด 14 /4/63 
ถึงแม้ตอนนี้จำนวนผู้ป่วยในเชียงใหม่และทั้งประเทศจะลดลงมาก แต่ทางโรงพยาบาลจำเป็นจะต้องเตรียมรับมือ หากมีการแพร่ระบาดในอนาคต
🙏🏻ขอขอบพระคุณทุกการบริจาค ครุภัณฑ์เหล่านี้ เตรียมไว้ใช้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในข่วงการระบาดของโควิด-19 และยังใช้กับผู้ป่วยในอนาคตได้อีกด้วย
การให้ จึงดีเสมอค่ะ ❤️

ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ


ค้นหาข้อมูลบนเว็บคณะฯ

ปฏิทินกิจกรรม

Ebola
Ebola
Ebola