งานประชุมวิชาการประจำปี 2567

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2024)

The Guideline : CME 18.25 หน่วยกิต


กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 31 มกราคม 1-2 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Hybrid Meeting (on site / online)


ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

VDO Ondemand

Speakers

SCHEDULE

Schedule
Schedule
Schedule