Pneumonia

      - Pneumonia คือโรคปอดบวม มีเซลล์อักเสบจำพวก neutrophils อยู่ภายใน alveolar space เป็นจำนวนมาก
      (ภาพถ่าย histology กำลังขยายต่ำ)

        A = alveolar spaces เป็นช่องๆ มีอยู่หลายช่อง
        S = alveolar septa หนาขึ้น เนื่องจากมี congestion ของ capillary ภายใน septa ( มองไม่เห็นจากภาพนี้ )
        C = เซลล์อักเสบภายใน alveolar spaces ( จากภาพ บอกไม่ได้ว่าเป็นเซลล์ชนิดใด )
 Medica Computer Clubs' 2000
© ISU Corporation , All rights reserved .