รายการเครื่องมือวิทยาศาตร์ทางการแพทย์ [หมวดเครื่องมือวิทยาศาตร์]

ของศูนย์เครื่องมือ อาคารบัณฑิต ชั้น 5 โทร. 6221

รหัส
ชื่อเครื่อง
ยี่ห้อ
ประเภทเครื่องมือ
หมายเลขเครื่อง
เลขครุภัณฑ์
รูปภาพ
sci0001
uv-vis recording spectrophotometer shimadzu รุ่น uv-2401pc spectrophotometer A10833500712S5 6515-417-01/251/3-40
sci0002
centrifuge Hettich รุ่น universal 16A centrifuge 1995 ปี 2539
sci0003
ตู้อบสารตัวอย่างชนิดปรับอุณหภูมิได้ Hybaid oven 1295026 -
sci0004
ตู้อบสารตัวอย่างชนิดปรับอุณหภูมิได้ Bio therm รุ่น Bio Oven III oven - 6515-109-01/36
sci0005
DNA thermal cycle Perkin elmer cetus เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA P6429 7733/839/0003
sci0006
Orbital incubator shaker Gyromax รุ่น 737R shaker XQ30-1024-18 HI6515-183-004/43.1
sci0007
hotair oven Memmert รุ่น UM400 oven 920202 -
sci0008
hotair oven Memmert รุ่น UM400 oven 920402 -
sci0009
Microscopy tissue processor Lynx รุ่น EL - 00541 -
sci0010
Rotating IKA รุ่น REC-G เครื่องกวนสาร 642320 -
sci0011
Speed Vac Savant รุ่น SC110-230 centrifuge 7L520767-4L ปี 2540
sci0012
Refrigerated Vapor Savant รุ่น RVT4104 เครื่องทำความเย็น 7J442027-4F -
sci0013
Slab Gel Dryer Savant รุ่น SGD4050 Gel Dryer OH320270-2E 7733/788/0001
sci0014
Orbital shaker bath Precision scientific รุ่น 360 water bath - 6515-189-01/37
sci0015
Water bath Memmert รุ่น W350T water bath L594.0128 -
sci0016
Centrifuge Clay Adams รุ่น DYNAC centrifuge AK1726 -
sci0017
Centrifuge Hettich รุ่น EBA3S centrifuge 128796 -
sci0018
Centrifuge DAMON centrifuge 12296 -
sci0019
Flow cytometer Becton dickinson รุ่น FACSORT เครื่องวิเคราะห์ B0531 6515-241-01/38
sci0020
Plate reader fluorescient Bio-tek รุ่น Synergy HT เครื่องอ่านเซลล์ 190061 GB070209-6670-001-0109/47(1)
sci0021
Capillary Electrophoresis Beckman coulter รุ่น P/ACE MDQ electrophoresis 3061137 GB6515-241-003/44.1
sci0024
Genetic analyzer HITACHI รุ่น 3130 เครื่องวิเคราะห์ 18327-002 SI09-6545-014-0003/49.1
sci0025
Genetic analyzer HITACHI รุ่น 3130 XL เครื่องวิเคราะห์ 18229-022 SI09-6545-014-0003/49.1
sci0026
Genetic analyzer Perkin elmer รุ่น 310 เครื่องวิเคราะห์ 96020388 -
sci0027
เครื่องชั่ง Sartorius รุ่น M5P เครื่องชั่ง 70301752 6670-002-019/3-42
sci0028
เครื่องชั่ง Precisa รุ่น 500M-2000C เครื่องชั่ง 47849 -
sci0029
PH meter Hanna รุ่น 8417N PH meter 1089688 -
sci0030
เครื่องล้าง Ultrasonics L&R รุ่น PC3 เครื่องล้าง 88170 -
sci0031
Reichert ultracuts Leica รุ่น 702501 เครื่องตัด 402163 -
sci0032
Reichert Knifemaker Leica รุ่น 705202 เครื่องทำใบมีด 411054 -
sci0033
Ion sputtering fine coat Jeol รุ่น JFC-1100E เครื่องเคลือบคาร์บอน SM333114 -
sci0034
กล้องจุลทรรศน์ชนิดฟลูออเรสเซนต์ Olympus รุ่น AX70TF กล้องจุลทรรศน์ OK00787 GB6650-002-036/44.1
sci0035
Abbe refractometer ATAGO รุ่น DR-A1 กล้องจุลทรรศน์ 053107 DF09-6515-006-0002/48.1
sci0036
เครื่องชั่ง Precisa รุ่น 240A เครื่องชั่ง 47926 -
sci0037
Centrifuge Kubota รุ่น 5920 centrifuge A80118 GB6515-006-023/44.1
sci0038
Co2 water-Jacketed Incubator Nuaire Incubator - 6640-026-01/38
sci0039
Inverted microscope Nicon รุ่น TMS กล้องจุลทรรศน์ 302746 -
sci0040
Centrifuge Gemmy รุ่น PLC-012 centrifuge 212167 -
sci0041
Ultra-pure water ELGA รุ่น MAXIMA UF เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ MLL10567 ปี 2537
sci0042
Water purifier ELGA รุ่น Option 3 เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ 03BJ102724G 4610-08-02/37
sci0043
Cooling water bath Christ รุ่น 120705 water bath 8451 HI6640-036-002/43.1
sci0044
Lyophilizer Christ รุ่น 100400 เครื่องทำแห้ง 8452 -
sci0045
Super speed refrigerated centrifuge RC-5 centrifuge - CMB73-315/76
sci0046
Ultra centrifuge Beckman รุ่น L-100XP centrifuge - HI09-6695-018-0010/48.1
sci0047
ตะเกียงก๊าซ Micropure รุ่น Smart flame ตะเกียงก๊าซ SM420082 -
sci0048
Vortex genie2 Scientific Industries รุ่น G-560E เครื่องเขย่า 2-66051 -
sci0049
Boost pump ELGA pump 3630 3750-010-002/8-40
sci0050
กล้องจุลทรรศน์ Olympus รุ่น CH-2 กล้องจุลทรรศน์ 6M0072 T.B.G 33/30
sci0051
Reichert ultracuts Leica รุ่น 702501 เครื่องตัด 420063 -
sci0052
Electron microscope Jeol รุ่น JEM-1200EXII กล้องจุลทรรศน์ EM158092-277 -
sci0053
Scanning microscope Jeol รุ่น JSM-840A กล้องจุลทรรศน์ SM130065-1078 -
sci0054
Laser confocol microscope Nikon รุ่น TE2000-U กล้องจุลทรรศน์ 595678 -
sci0055
กล้องจุลทรรศน์พร้อมระบบ manipurator Olympus รุ่น CK40-F200 กล้องจุลทรรศน์ 9G10713 -
sci0056
Hotair oven Memmert รุ่น UE400 oven 920203 -
sci0057
Cytospin 4 Thermo Shandon เครื่องปั่นทำสไลด์อัตโนมัติ CY0803 0212 HI6695-018-0002/46.1

 

รายการเครื่องมือวิทยาศาตร์ทางการแพทย์ [หมวดเครื่องมือวิทยาศาตร์]

ของภาควิชาพยาธิวิทยา อาคาร บุญสม มาร์ติน ชั้น 1 โทร.

รหัส
ชื่อเครื่อง
ยี่ห้อ
ประเภทเครื่องมือ
หมายเลขเครื่อง
เลขครุภัณฑ์
รูปภาพ
sci0022
Slide warmer Q-nic รุ่น SW-2 warmer 33021003 HI09-6515-079-004/48(2)

 

รายการเครื่องมือวิทยาศาตร์ทางการแพทย์ [หมวดเครื่องมือวิทยาศาตร์]

ของภาควิชากุมารเวชศาตร์ อาคารบุญสม มาร์ติน ชั้น 6 โทร.

รหัส
ชื่อเครื่อง
ยี่ห้อ
ประเภทเครื่องมือ
หมายเลขเครื่อง
เลขครุภัณฑ์
รูปภาพ
sci0023
Haematokrit Hettich รุ่น 2011 centrifuge 38624 6515-39-01/37