เล่าเรื่องการใช้เงินตราในพม่า :

 เล่าเรื่องการใช้เงินตราในพม่า :

ใน ประเทศพม่า ( ทางการพม่าและไทยใช้คำว่า Myanmar แต่สหรัฐจะใช้คำว่า Burma อยู่ด้วยเหตุผลทางการเมือง) การใช้จ่ายในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารใหญ่ๆ นิยมรับ USD มากกว่า Myanmar/Burma kyat
แต่ธนบัตร USD ต้องใหม่ ไม่มีรอยฉีกขาด พับกลาง และหมายเลขไม่ขึ้นด้วย CB
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นทางการ 1 USD = 990 Kyats แต่ทั่วไปตีว่า
1 USD = 1000 KS
ต้องระวังเมื่อไปร้านอาหาร ถ้าให้คิดมาเป็น USD อาจโก่งอัตราแลกเปลี่ยน
(เช่น 800 KS = 1USD) ถ้าจะให้ดีควรให้คิดมาเป็น KS ก่อนแล้วค่อยจ่ายเป็น USD เองคะปัทมา กพ.2557

 

***********************************************************************