บทความ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

เล่าเรื่องการใช้เงินตราในพม่า :

13-02-2014 Hits:756 บทความ Webmaster - avatar Webmaster

เล่าเรื่องการใช้เงินตราในพม่า :

 เล่าเรื่องการใช้เงินตราในพม่า : ใน ประเทศพม่า ( ทางการพม่าและไทยใช้คำว่า...

เล่าเรื่องระบบเรียนแพทย์ในพม่า :

13-02-2014 Hits:1414 บทความ Webmaster - avatar Webmaster

เล่าเรื่องระบบเรียนแพทย์ในพม่า :

เล่าเรื่องระบบเรียนแพทย์ในพม่า : ระบบการศึกษาแพทย์ของพม่า เป็นแบบอังกฤษ (M.B.,B.S.) ต่างจากประเทศไทย...

เล่าเรื่องเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ผ่านมุมมองนักวิเทศสัมพันธ์

16-09-2013 Hits:1372 บทความ Webmaster - avatar Webmaster

เล่าเรื่องเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน ผ่านมุมมองนักวิเทศสัมพันธ์

   พม่า…..เธอเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม?   เรื่องมีอยู่ว่า กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งเรื่องให้ทุกคณะฯ จัดส่งนักวิเทศสัมพันธ์ หรือ...

เก็บตก อาคันตุกะ

11-09-2013 Hits:983 บทความ Webmaster - avatar Webmaster

เก็บตก อาคันตุกะ

    “เก็บตก...อาคันตุกะ”   หากจะพูดถึงวิเทศสัมพันธ์ หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่างานที่ทำคืออะไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว วิเทศสัมพันธ์ คือ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานจากต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

ต้อนรับคณะจาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

03-09-2018 Hits:33 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับคณะจาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จา...

Read more

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น ณ หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ…

03-09-2018 Hits:35 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น ณ หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Hean Sokhom Rathneary จาก Sensok International University Hospital ประเทศกัมพูชา มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น ระหว่างวันที่ 3-28 กันยายน 2561 ณ หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง...

Read more

ต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ป…

28-08-2018 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย เมื่อวันที่ 28 ส...

Read more

ต้อนรับ Mr. Wei Xianggang, Dean of International College และ Mr.Nuttapong Phanachet, Director of Tha…

20-08-2018 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ Mr. Wei Xianggang, Dean of International College และ Mr.Nuttapong Phanachet, Director of Thai-Chinese Education จาก Youjiang Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Mr. Wei Xianggang, Dean of International College และ Mr.Nuttapong Phanachet, Director of Thai-Chinese Education จาก Youjiang Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาหารือในเ...

Read more

ต้อนรับ Akihiko Gemma , President ,Nippon Medical School พร้อมคณะ จากประเทศญี่ปุ่น

14-08-2018 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ Akihiko Gemma , President ,Nippon Medical School พร้อมคณะ จากประเทศญี่ปุ่น

 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Akihiko Gemma , President ,Nippon Medical School พร้อมคณะ จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาหารือเรื่องความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั...

Read more

ต้อนรับ Assoc. Prof. Yoshihiro Inoue, Head of Department of Insect Biomedical Research จาก Kyoto Ins…

08-08-2018 Hits:29 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ Assoc. Prof. Yoshihiro Inoue, Head of Department of Insect Biomedical Research จาก Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Yoshihiro Inoue, Head of Department of Insect Biomedical Research จาก Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ...

Read more

ต้อนรับFrancis X. Schneck, MD จาก University of Pittsburgh Medical Center และ Steven Lee Chang, MD, …

07-08-2018 Hits:27 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับFrancis X. Schneck, MD จาก University of Pittsburgh Medical Center และ Steven Lee Chang, MD, MS จาก Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Francis X. Schneck, MD จาก University of Pittsburgh Medical Center และ Steven Lee Chang, MD, MS จาก Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมวิชาการด้านศัลยศาสตร...

Read more

ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน

18-07-2018 Hits:26 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าพบปะหารือเพื่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ของทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารราชนครินทร์ คณะแ...

Read more

ต้อนรับ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences สาธา…

15-05-2018 Hits:77 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหาร และการศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม...

Read more

ต้อนรับ Professor Tang Ping Fen จาก Kunming Medical University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

20-03-2018 Hits:108 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ Professor Tang Ping Fen จาก Kunming Medical University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการฯและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ดร.พรศิริ ใจสม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โ...

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pu'er People's Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน

20-03-2018 Hits:97 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pu'er People's Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการฯและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Pu'er People's Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาส...

Read more

ต้อนรับ Professor Dr. Margaret Fitch จาก Faculty of Nursing , University of Toronto ประเทศแคนาดา

20-03-2018 Hits:87 ข่าวกิจกรรม Webmaster - avatar Webmaster

ต้อนรับ Professor Dr. Margaret Fitch จาก Faculty of Nursing , University of Toronto ประเทศแคนาดา

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการฯและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Margaret Fitch จาก Faculty of Nursing , University of...

Read more
095204
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
44
33
91377
869
1388
95204

Your IP: 54.166.207.223
Server Time: 2018-10-21 13:21:48