งานบรรยายเรื่อง "ชีวิตนี้เพื่อใคร" โดย พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ

DSC_0003.jpg
22/2/2552 22:51:42

Size (KB)  :  2,438 KB
DSC_0004.jpg
22/2/2552 22:51:58

Size (KB)  :  2,509 KB
DSC_0005.jpg
22/2/2552 22:52:16

Size (KB)  :  2,583 KB
DSC_0006.jpg
22/2/2552 22:52:38

Size (KB)  :  2,535 KB
DSC_0007.jpg
22/2/2552 22:53:00

Size (KB)  :  2,380 KB
DSC_0008.jpg
22/2/2552 22:53:08

Size (KB)  :  2,426 KB
DSC_0009.jpg
22/2/2552 22:53:38

Size (KB)  :  2,678 KB
DSC_0012.jpg
22/2/2552 22:55:24

Size (KB)  :  2,480 KB
DSC_0013.jpg
22/2/2552 22:56:28

Size (KB)  :  2,427 KB
DSC_0014.jpg
22/2/2552 22:56:54

Size (KB)  :  2,421 KB
DSC_0015.jpg
22/2/2552 22:57:06

Size (KB)  :  2,612 KB
DSC_0016.jpg
22/2/2552 22:57:22

Size (KB)  :  2,537 KB
DSC_0017.jpg
22/2/2552 23:00:56

Size (KB)  :  2,597 KB
DSC_0022.jpg
22/2/2552 23:07:10

Size (KB)  :  2,575 KB
DSC_0023.jpg
22/2/2552 23:07:22

Size (KB)  :  2,592 KB
DSC_0028.jpg
23/2/2552 1:54:56

Size (KB)  :  2,564 KB
DSC_0032.jpg
23/2/2552 1:55:50

Size (KB)  :  1,707 KB
DSC_0035.jpg
23/2/2552 1:56:42

Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0037.jpg
23/2/2552 1:56:56

Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0038.jpg
23/2/2552 1:57:06

Size (KB)  :  2,023 KB
Pages:     1 2