การสัมนาเพื่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

1489212871004

         หัวหน้างานอาคารสถานที่ (นายบุญเลิศ แก้วใส) กล่าวรายงานการจัดอบรม และประชุมการสัมนาเพื่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน ต่อคณบดี คณะแพทย์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์)

1489212855064

คณบดี คณะแพทย์ (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) กล่าวเปิดการอบรมและประชุม

การสัมนาเพื่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน ของงานอาคารสถานที่

1489213204518

ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ บรรยายถึงแนวทางการปฏิบัติงานฯ ต่อบุคลากรงานอาคารฯสถานที่

1489213076237

บุคลากรงานอาคารสถานที่ (สำนักงานงานอาคารสถานที่ หน่วยบริหารอาคารสถานที่ หน่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม และหน่วย รปภ.)