นายบุญเลิศ แก้วใส

หัวหน้างานอาคารสถานที่

showimg (1)

นายมานิตย์ มณีทอง

พนักงานพิมพ์ (ส 2)

showimg (5)

นายชาญณรงค์ นันต๊ะราช

พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

showimg (2)

นายมนตรี ศิริเขตต์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

showimg (3)

นายพิทักษ์ หาญป่า

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)

showimg (4)

นางสาวศิริวิภา หลวงไผ่

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)