ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กราบนมัสการสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ เ

ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กราบนมัสการสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วัดบ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

You are here: Home Gallery 2556 ภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม ภาพกิจกรรมทั่วไป ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กราบนมัสการสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ เ