รายละเอียดงาน

ข้อมูลประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
127
พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
งานนโยบายและแผน
พนักงานชั่วคราว
2
17,060
30/08/2019
20/09/2019
-
-
-
-
แจ้งลำดับการสอบคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1-48 เวลา 13.00-14.00 น. ลำดับที่ 49-96 เวลา 14.15-15.15 น. และลำดับที่ 97-119 เวลา 15.30-16.30 น. สถานที่สอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมราชนครินท์

เอกสารประกาศ

ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ #
ประกาศรับสมัคร 08/08/2019 download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 16/09/2019 download