แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2561
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2560
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2558
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2557
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2556
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2555
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2554
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2553
แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2552
Happy Organization - Happy Heart and Happy Society
Happy Organization - Happy Brain, Happy Health, Happy Money
Happy Organization - Happy Family, Happy Relax, Happy Soul
CMU-KM Day องค์กรสุขสันต์ (Happy Organization)
   
 
Happy Heart
Happy Society
Happy Brain
Happy Health
Happy Money
Happy Soul
Show & Share : IT & English Skill up 2017 on 4 Apr, 2018, Central Library, CMU.
Happy Organization - Happy Heart Happy Society, 31 May 2018 
Happy Organization - Happy Brain, Happy Health, Happy Money 19 Jun 2018
ภาพกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 10
Happy Organization - Happy Family, Happy Relax, Happy Soul 20 Jul 2018
CMU-KM Day องค์กรสุขสันต์ (Happy Organization)

Happy Organization - Happy Brain, Happy Health, Happy Money

Happy Organization - Happy Family, Happy Relax, Happy Sou

 

 

Home | KM ปี 2550-2551| ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2560