ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Up

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓
 
 
Powered by Phoca Download