ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - คำขวัญ

   

 
>> วิสัยทัศน์ <<
 

งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เป็นเลิศด้านบริการ สมานสามัคคี มีมาตรฐาน

ผู้รับบริการเชื่อมั่น และ พึงพอใจ

 
>> พันธกิจ <<
 

งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน

โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
 
>> คำขวัญ <<
 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ประสานงานฉับไว เต็มใจบริการ