Font Size

Cpanel

ห้องตรวจจิตเวช (เบอร์ 24) บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิดเวชที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

   


ติดต่อเรา

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

สำนักงาน ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ 053-935732

admin :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.