อบรมทารกเกิดก่อนกำหนด2016

pdf

อบรมทารกเกิดก่อนกำหนด

pdf

ทารกเกิดก่อนกำหนด

               ทารกคลอดก่อนกำหนด คือ ทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กที่คลอดปกติในช่วงระยะแรก เพราะระบบสมองของทารกยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ซึ่งแพทย์จะคอยตรวจพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การได้ยิน การมองเห็น และจะค่อยๆพัฒนาเทียบเท่าเด็กปกติเมื่ออายุครบ 2 ปี การกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีเบาๆ พูดคุยด้วยบ่อยๆ การใช้ของเล่นที่มีสีและเสียงอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทารกน้อยได้ด้วยการดูแลให้ทารกได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ครบถ้วนสมบูรณ์ ปริมาณแคลอรี่เพียงพอ จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านร่างกายด้วย

              ทารกคลอดก่อนกำหนดจะติดเชื้อได้ง่าย ต้องดูแลความสะอาดของใช้ต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า ห้องนอน รวมถึงความสะอาดของร่างกายของผู้ดูแลด้วยควรอาบน้ำให้ทารกวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอแล้ว

            ทารกคลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนักน้อย แพทย์จะดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดเป็นพิเศษที่โรงพยาบาล และจะให้อาหารทางสายยาง การให้นมแนะนำให้เลี้ยงด้วยนมแม่เป็นดีที่สุดเพราะเต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบสมอง อารมณ์และการมองเห็นหากไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ให้ใช้นมสูตรพิเศษที่เพิ่มสารอาหารโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุมากกว่านมธรรมดา มี ARA และ DHA ที่เป็นกรดไขมัน 2 ชนิดที่ทารกคลอดก่อนกำหนดต้องการ และให้ใช้นมสูตรพิเศษจนกระทั่งทารกน้อยมีน้ำหนักได้ 2.5 กิโลกรัม

              ทารกเกิดก่อนกำหนด มีการเจริญพัฒนาของเส้นเลือดที่จอประสาทตายังไม่สมบูรณ์  เมื่อมีปัญหาของระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ได้แก่  ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายตนเองได้ มีเลือดออกในช่องโพรงสมอง โดยเฉพาะระบบหายใจ ทำให้ส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ด้วยการให้ออกซิเจนเพื่อรักษาชีวิตให้รอดการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือดมีผลต่อการตึงตัวของเส้นเลือดที่จอประสาทตา โดยระดับออกซิเจนที่สูงขึ้นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว เกิดการขาดเลือดของจอประสาทตาบริเวณที่เส้นเลือดยังงอกไปไม่ถึง เส้นเลือดใหม่ที่งอกใหม่จะมีลักษณะที่ผิดปกติ และมีเยื่อพังผิดดึงรั้งทำให้จอประสาทตาหลุดลอกได้ ยิ่งน้ำหนักน้อยยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติทางการมองเห็นซึ่งความรุนแรงน้อยกว่า ได้แก่ สายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ ตาเหล่หรือตาส่ายซึ่งการมองเห็นและการได้ยิน เป็นประสาทสัมผัสที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของทารกด้วยเช่นกัน 

vaccine

ตารางการรับวัคซีนของห้องตรวจพิเศษเด็ก1
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อายุ

ชนิดของวัคซีน

แรกเกิด

วัณโรค ตับอักเสบบี1

2 เดือน

ตับอักเสบบี2  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก1 หยอดโปลิโอ1

4 เดือน

ตับอักเสบบี3  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก2 หยอดโปลิโอ2(ฉีดโปลิโอ ร่วมด้วย)

6 เดือน

ตับอักเสบบี4  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก3 หยอดโปลิโอ3

1 ปี

หัด หัดเยอรมัน คางทูม1

1 ปี 1เดือน

ไข้สมองอักเสบ1

1 ปี 6 เดือน

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก4  หยอดโปลิโอ4

2 ปี

ไข้สมองอักเสบ2

2 ปี 6 เดือน

หัด หัดเยอรมัน คางทูม2

4 ปี

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก5  หยอดโปลิโอ5

 

 

 

 

 

 

อาการข้างเคียงและการดูแลหลังการฉีดวัคซีน
วัณโรค หลังฉีด6-12สัปดาห์จะปรากฏตุ่มนูน เป็นหนอง แตกเป็นแผล เป็นๆหายๆ3-4สัปดาห์จนกลายเป็นแผลเป็น  การดูแลหลังฉีดวัคซีนให้ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดรอบๆแผลแล้วซับให้แห้ง อย่าบ่งตุ่มหนอง บางรายแผลเกิดเป็นตุ่มหนองขนาดใหญ่ หนองไหลจากแผล ต่อมน้ำเหลืองโต ควรพาเด็กไปพบแพทย์
ตับอักเสบบี หลังฉีดยาประมาณ3-4ชม จะมีอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆ ให้รับประทานยาลดไข้ได้ในขนาดที่เหมาะสม
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หลังฉีดยาประมาณ3-4ชั่วโมง อาจมีอาการปวด บวม แดง ร้อน  บริเวณที่ฉีด เป็นไม่เกิน  2 วัน  บางครั้งพบมีก้อนไตแข็งใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา สาเหตุจากการระคายเคืองสารที่ผสมในวัคซีน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณดังกล่าว จะหายได้เองภายใน 1-2 เดือนมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ ในกรณีแพ้วัคซีนไอกรนจะแสดงอาการ ไข้สูงเกิน 40.5องศาเซลเซียส ร้องไห้นานเกิน 3 ชั่วโมง หรือกรีดร้องเสียงแหลม มีอาการช็อกภายใน 48 ชั่วโมง หรือชักภายใน 3 วัน หากพบอาการสงสัยว่าเด็กจะแพ้วัคซีนไอกรน ให้พาไปพบแพทย์
โปลิโอ ให้โดยการรับประทาน อาการข้างเคียงพบน้อยมาก
หัด หัดเยอรมัน คางทูมหลังฉีดวัคซีน เด็กอาจมีไข้ช่วงวันที่ 5-12หลังการฉีด อาจจะมีผื่นแดงพร้อมกับอาการไข้ คล้ายการออกหัดแต่ผื่นขึ้นน้อยกว่า อาการจะคงอยู่ประมาณ 2วันก็จะหายไป บางรายมีอาการคล้ายเป็นหวัด บางรายมีอาการปวดตามข้อร่วมกับอาการไข้ต่ำๆช่วงวันที่ 8- 12หลังฉีดยาและอาการจะคงอยู่ประมาณ 1-3วันก็จะหายไป บางรายมีต่อมน้ำเหลืองต้นคอโตและมีผื่นจางๆร่วมด้วย เมื่อเด็กมีไข้ ให้รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวด้วยน่ำอุ่นเพื่อลดไข้ อาการผื่นขึ้น ปวดตามข้อ ต่อมน้ำเหลืองต้นคอโต เกิดจากผลข้างเคียงของยาและจะหายได้เอง ไม่ต้องพาเด็กไปโรงพยาบาล
ไข้สมองอักเสบ  อาจมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดยา และจะหายได้เองในเวลา2-3วัน อาจมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลียไม่สบาย ในกรณีที่มีไข้สูง ซึม หรือมีผื่นลมพิษ หรืออาการอื่นใด ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีการดูแลรักษาอาการข้างเคียงหากปวดบวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้รับประทานยาลดไข้ในขนาดเหมาะสม หากอาการเป็นมากหรือรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที  
วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กที่ควรได้รับเพิ่มเติม  ภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์ การฉีดวัคซีนทางเลือกบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ปกครองแต่ละราย วัคซีนเหล่านี้ ได้แก่ วัคซีนโรต้า ใช้รับประทานในเด็กเล็ก วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แนะนำฉีดประจำทุกปี วัคซีนป้องกันโรคสุกใส     

 

Process that Brings Happiness

  

Process that Brings Happiness

CHANPHET  BUTSABONGPHRAIWAN RN.

Pediatric nursing section. Maharaj Nakorn Chiang mai Hospital

 

Introduction :The quality of life for child cancer patients depends on several connected factors. Personal sickness is the major traumatic issue followed by family matters, communities (schools, friends, and fun activities), economic status, adaptive coping, psychological adjustment, acceptance, daily life style, encouragement moral support, and medical treatment procedure. There is continuous treatment by medical team members knowledgeable in general practice but not particularly specialized.

Purpose :In order to help these child cancer patients and their family members who have suffered along – the medical team, who offers physical treatment, looks after them with possible social aspect regarding mental status with peaceful mood, even temper and high spirit during their struggle in this period.

During these continuous years of medical treatment, child cancer patients have to struggle for survival under an unnatural environment – foods must be approved by doctors, spending hospitalization time which decreases lack of play activities with friends.

Methods :For these reasons, a campaign has been created by volunteers from several organizations known as: Wishing Well Thailand, Josie’s’ Dragonfly Trust and Maharaj Nakorn Chiang mai Hospital’s Medical Team. These child cancer patients and their family members are able to go camping. Child patients enjoy the peaceful area amid natural environment and safety, delicious healthy food, recreation and amusement with fun by singing, games, drawing and painting. 

Results :The Camping program has achieved great success – good relationships among child patients, family members and caregivers who all can relieve anxiety. Based on children’s’ ages and circumstances, Quality of Life has improved through new experiences reducing tension along with the plus of amusing fun increased high spirit for happiness.

Conclusion :Managing time and space for physical, emotional and spiritual activities bring about balance. Holistic medicine is an approach to life and health that brings together the physical, mental and spiritual aspects for a patient to enjoy a total sense of well-being

Subcategories

ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาการเด็ก

ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ

โทร 053-936384

เวลาทำงาน 08:00-16:00 น.