kangaroo care

kangaroo care 

                                  โดย นางสาวนวพรรณ ปะปานา  นางลาวัลย์ ทาวิทะ 

       การดูแลแบบแกงการู หมายถึง   การกระทำของมารดาที่อุ้มทารกที่นุ่งเฉพาะผ้าอ้อมหรือผ้าอ้อมสำเร็จรูปไว้แนบชิดอก ให้ผิวหนังบริเวณใบหน้า ลำตัวแขน และขาของทารกสัมผัสผิวหนังบริเวณอกของมารดาโดยจัดศีรษะของทารกเอียงให้หูแนบกับผนังหน้าอกซ้ายของมารดาที่บริเวณหัวใจ งอแขนและขาเข้าหาลำตัวจัดวางมือให้อยู่ใกล้ปาก สวมหมวก สวมถุงเท้า ใช้ผ้าอ้อมหรือผ้าห่มคลุมที่หลังทารก และจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว อากาศถ่ายเทสะดวก

 

ประโยชน์ของการปฏิบัติแกงการู

ต่อทารกเกิดก่อนกำหนด

 • อาการทางสรีรวิทยาของทารกเกิดก่อนกำหนดจะคงที่
 • อุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ
 • การติดเชื้อรุนแรงทั้งโรคปอดอักเสบและโลหิตเป็นพิษลดลง
 • การเจริญเติบโตของเส้นรอบศีรษะเพิ่มมากขึ้น
 • อัตราการตายและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง
 • ส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมให้เหมาะสม
 • ระยะเวลานอนหลับลึกเพิ่มขึ้น การตื่นลดลง
  • การใช้พลังงานลดลง ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายเพิ่มขึ้น

ต่อมารดา

 • มีความเชื่อมั่นในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดมากขึ้น
 • สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรดีขึ้น
 • การสัมผัสและการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณของทารกเกิดก่อนกำหนดดีขึ้น
 • มารดารู้สึกผ่อนคลาย ความเครียดลดลง
 • มีน้ำนมสำหรับเลี้ยงทารกได้อย่างต่อเนื่อง

 

ข้อปฏิบัติสำหรับมารดาก่อนให้การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดแบบแกงการู

   ***มารดาต้องไม่มีไข้ ไม่มีภาวะเจ็บป่วย หรืออาการแสดงของโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ

1.อาบน้ำจากบ้านหรือโรงพยาบาลให้เรียบร้อย ไม่ใช้น้ำหอม และโคโลญจน์

2.สวมเสื้อติดกระดุมด้านหน้า หรือเกาะอก ที่ทำจากผ้านิ่ม มีความยืดหยุ่นดีสามารถขยายออกได้มาก โดยสวมเสื้อชั้น ในแบบที่สามารถปลดสายออกได้

3.ทำธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อย

4.ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีทั้ง 7ขั้นตอน  

5.ควรมีเวลาปฏิบัติแบบแกงการู ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

การปฏิบัติแกงการู

1. นำเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังมาวางใกล้กับเตียงทารกเกิดก่อนกำหนด

 2. นำฉากมากั้นรอบบริเวณที่ปฏิบัติแกงการู เพื่อความเป็นส่วนตัว

3.เตรียมทารก โดยถอดเสื้อผ้าทารกออก ให้ทารกนุ่งเฉพาะผ้าอ้อมผืนเล็ก หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูป สวมหมวก ถุงมือ และถุงเท้าให้ทารก

4.ดูแลให้มารดานั่งบนเก้าอี้ที่เตรียมไว้ และมารดาเปิดเสื้อด้านหน้าออก ปลดสายชุดชั้นในด้านหลัง และให้มารดาดึงชุดชั้นในออก

5.อุ้มทารกออกจากเตียงนอน 

6. นำทารกมาสอดเข้าไปในเสื้อผ้า บริเวณหน้าอกของมารดา ให้ผิวของทารกสัมผัสกับหน้าอกของมารดา

7.จัดท่านอนของทารกอุ้มทารกวางไว้ระหว่างเต้านมทั้งสองข้างของมารดา ในท่า upright position ให้ทรวงอกของมารดาและทารกแนบกัน

8.จัดศีรษะของทารกให้ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง ให้หูข้างหนึ่งของทารกอยู่ที่หน้าอกของมารดาวางฝ่ามือของทารกทั้งสองข้าง แนบกับอกของมารดา

9.จัดขาของทารกให้อยู่ในท่างอตัว

10. นำผ้าสำหรับผูกยึดมาพันรอบตัวทารกและมารดาและคลุมผ้าห่มบนตัวทารกอีก 1 ผื่น

11.นำหมอนมาหนุนบริเวณหลังของมารดาให้มารดาอยู่ในท่าที่สบาย ผ่อนคลาย และนำเก้าอี้วางเท้ามาให้มารดาเหยียบ

12.. แนะนำให้มารดาสังเกตอาการผิดปกติของทารก เช่น หยุดหายใจ หรือหายใจลำบาก สีผิวซีดลง หรือเขียวคล้ำ หากทารกมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

13.เมื่อมารดามีความต้องการที่จะหยุดปฏิบัติการดูแลทารกแบบแกงการู หรือทารกเริ่มแสดงอาการทางคลินิกไม่คงที่ ให้อุ้มทารกออกจากตัวมารดา แล้วนำไปวางบนเตียงบนทารก

14. ดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อม เมื่อทารกปัสสาวะหรืออุจจาระ

15. สนทนากับมารดาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติ สอบถามถึงความรู้สึก และความพึงพอใจของมารดาต่อการปฏิบัติการดูแลทารกแบบแกงการู 

 

ขอขอบคุณ

อาจารย์นายแพทย์ประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

แพทย์ประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

มารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดทุกท่าน 

 

 

 

อบรมทารกเกิดก่อนกำหนด2016

pdf

vaccine

ตารางการรับวัคซีนของห้องตรวจพิเศษเด็ก1
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อายุ

ชนิดของวัคซีน

แรกเกิด

วัณโรค ตับอักเสบบี1

2 เดือน

ตับอักเสบบี2  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก1 หยอดโปลิโอ1

4 เดือน

ตับอักเสบบี3  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก2 หยอดโปลิโอ2(ฉีดโปลิโอ ร่วมด้วย)

6 เดือน

9เดือน

ตับอักเสบบี4  คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก3 หยอดโปลิโอ3

ไข้สมองอักเสบ1

1 ปี

หัด หัดเยอรมัน คางทูม1

   

1 ปี 6 เดือน

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก4  หยอดโปลิโอ4

2 ปี6เดือน

ไข้สมองอักเสบ2

2 ปี 7 เดือน

หัด หัดเยอรมัน คางทูม2

4 ปี

คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก5  หยอดโปลิโอ5

 

  

อายุ 12 ปี ฉีดวัคซีนกระตุ้น คอตีบ –บาดทะยัก  ต่อที่อนามัยโรงเรียน ซ้ำทุก10ปี

      วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กที่ควรได้รับเพิ่มเติม ภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์ การฉีดวัคซีนทางเลือกบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ปกครองแต่ละราย วัคซีนเหล่านี้ ได้แก่ วัคซีนโรต้า ใช้รับประทานในเด็กเล็ก วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แนะนำฉีดประจำทุกปี วัคซีนป้องกันโรคสุกใสเป็นต้น

วัคซีนทางเลือก  ที่แนะนำ  

1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี  เริ่มได้อายุ 6 เดือนขึ้นไป ครั้งแรก 2เข็มห่างกัน1เดือน  จากนั้นฉีดตามฤดูกาลทุก1ปี

2.;วัคซีนป้องกันโรคสุกใส  เริ่มอายุ 1ปี ขึ้นไป กระตุ้นอายุ 4ปี

3.วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับวัยรุ่นหญิงอายุ 11 ปี 2เข็มห่างกัน 6เดือน

4.วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก อายุ 9 ปี ห่างกันทุก6เดือน ทั้งหมด 3เข็ม

อาการข้างเคียงและการดูแลหลังการฉีดวัคซีน
     วัณโรค หลังฉีด6-12สัปดาห์จะปรากฏตุ่มนูน เป็นหนอง แตกเป็นแผล เป็นๆหายๆ3-4สัปดาห์จนกลายเป็นแผลเป็น  การดูแลหลังฉีดวัคซีนให้ใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดรอบๆแผลแล้วซับให้แห้ง อย่าบ่งตุ่มหนอง บางรายแผลเกิดเป็นตุ่มหนองขนาดใหญ่ หนองไหลจากแผล ต่อมน้ำเหลืองโต ควรพาเด็กไปพบแพทย์
     ตับอักเสบบี หลังฉีดยาประมาณ3-4ชม จะมีอาการปวด บวม บริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆ ให้รับประทานยาลดไข้ได้ในขนาดที่เหมาะสม
     คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หลังฉีดยาประมาณ3-4ชั่วโมง อาจมีอาการปวด บวม แดง ร้อน  บริเวณที่ฉีด เป็นไม่เกิน  2 วัน  บางครั้งพบมีก้อนไตแข็งใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา สาเหตุจากการระคายเคืองสารที่ผสมในวัคซีน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณดังกล่าว จะหายได้เองภายใน 1-2 เดือนมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ ในกรณีแพ้วัคซีนไอกรนจะแสดงอาการ ไข้สูงเกิน 40.5องศาเซลเซียส ร้องไห้นานเกิน 3 ชั่วโมง หรือกรีดร้องเสียงแหลม มีอาการช็อกภายใน 48 ชั่วโมง หรือชักภายใน 3 วัน หากพบอาการสงสัยว่าเด็กจะแพ้วัคซีนไอกรน ให้พาไปพบแพทย์
     โปลิโอ ให้โดยการรับประทาน อาการข้างเคียงพบน้อยมาก
     หัด หัดเยอรมัน คางทูมหลังฉีดวัคซีน เด็กอาจมีไข้ช่วงวันที่ 5-12หลังการฉีด อาจจะมีผื่นแดงพร้อมกับอาการไข้ คล้ายการออกหัดแต่ผื่นขึ้นน้อยกว่า อาการจะคงอยู่ประมาณ 2วันก็จะหายไป บางรายมีอาการคล้ายเป็นหวัด บางรายมีอาการปวดตามข้อร่วมกับอาการไข้ต่ำๆช่วงวันที่ 8- 12หลังฉีดยาและอาการจะคงอยู่ประมาณ 1-3วันก็จะหายไป บางรายมีต่อมน้ำเหลืองต้นคอโตและมีผื่นจางๆร่วมด้วย เมื่อเด็กมีไข้ ให้รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวด้วยน่ำอุ่นเพื่อลดไข้ อาการผื่นขึ้น ปวดตามข้อ ต่อมน้ำเหลืองต้นคอโต เกิดจากผลข้างเคียงของยาและจะหายได้เอง ไม่ต้องพาเด็กไปโรงพยาบาล
     ไข้สมองอักเสบ  อาจมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดยา และจะหายได้เองในเวลา2-3วัน อาจมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลียไม่สบาย ในกรณีที่มีไข้สูง ซึม หรือมีผื่นลมพิษ หรืออาการอื่นใด ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีการดูแลรักษาอาการข้างเคียงหากปวดบวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้รับประทานยาลดไข้ในขนาดเหมาะสม หากอาการเป็นมากหรือรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที  

 

 

 

 

 

 

 

อบรมทารกเกิดก่อนกำหนด

pdf

ทารกเกิดก่อนกำหนด

               ทารกคลอดก่อนกำหนด คือ ทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กที่คลอดปกติในช่วงระยะแรก เพราะระบบสมองของทารกยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ซึ่งแพทย์จะคอยตรวจพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การได้ยิน การมองเห็น และจะค่อยๆพัฒนาเทียบเท่าเด็กปกติเมื่ออายุครบ 2 ปี การกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีเบาๆ พูดคุยด้วยบ่อยๆ การใช้ของเล่นที่มีสีและเสียงอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทารกน้อยได้ด้วยการดูแลให้ทารกได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ครบถ้วนสมบูรณ์ ปริมาณแคลอรี่เพียงพอ จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับพัฒนาการด้านร่างกายด้วย

              ทารกคลอดก่อนกำหนดจะติดเชื้อได้ง่าย ต้องดูแลความสะอาดของใช้ต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า ห้องนอน รวมถึงความสะอาดของร่างกายของผู้ดูแลด้วยควรอาบน้ำให้ทารกวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอแล้ว

            ทารกคลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนักน้อย แพทย์จะดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดเป็นพิเศษที่โรงพยาบาล และจะให้อาหารทางสายยาง การให้นมแนะนำให้เลี้ยงด้วยนมแม่เป็นดีที่สุดเพราะเต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบสมอง อารมณ์และการมองเห็นหากไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ให้ใช้นมสูตรพิเศษที่เพิ่มสารอาหารโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุมากกว่านมธรรมดา มี ARA และ DHA ที่เป็นกรดไขมัน 2 ชนิดที่ทารกคลอดก่อนกำหนดต้องการ และให้ใช้นมสูตรพิเศษจนกระทั่งทารกน้อยมีน้ำหนักได้ 2.5 กิโลกรัม

              ทารกเกิดก่อนกำหนด มีการเจริญพัฒนาของเส้นเลือดที่จอประสาทตายังไม่สมบูรณ์  เมื่อมีปัญหาของระบบอื่น ๆ ของร่างกาย ได้แก่  ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายตนเองได้ มีเลือดออกในช่องโพรงสมอง โดยเฉพาะระบบหายใจ ทำให้ส่วนใหญ่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ด้วยการให้ออกซิเจนเพื่อรักษาชีวิตให้รอดการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือดมีผลต่อการตึงตัวของเส้นเลือดที่จอประสาทตา โดยระดับออกซิเจนที่สูงขึ้นจะทำให้เส้นเลือดหดตัว เกิดการขาดเลือดของจอประสาทตาบริเวณที่เส้นเลือดยังงอกไปไม่ถึง เส้นเลือดใหม่ที่งอกใหม่จะมีลักษณะที่ผิดปกติ และมีเยื่อพังผิดดึงรั้งทำให้จอประสาทตาหลุดลอกได้ ยิ่งน้ำหนักน้อยยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติทางการมองเห็นซึ่งความรุนแรงน้อยกว่า ได้แก่ สายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ ตาเหล่หรือตาส่ายซึ่งการมองเห็นและการได้ยิน เป็นประสาทสัมผัสที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของทารกด้วยเช่นกัน 

Subcategories

ติดต่อเรา

หน่วยพัฒนาการเด็ก

ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ

โทร 053-936384

เวลาทำงาน 08:00-16:00 น.