ยินดีต้อนรับสู่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Home

ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ทะเบียนมาตรฐานการพยาบาลที่ประกาศใช้

ลำดับ

วันที่ประกาศใช้ มาตรฐานการพยาบาล งานการพยาบาล หมายเหตุ

1

25 มี.ค2539

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ฝ่ายการพยาบาล

 

2

26 พ.ย2539

การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ชาย-หญิง

 ฝ่ายการพยาบาล  
3 26 พ.ย 2539

การสวนปัสสาวะผู้ป่วยชาย-หญิง

ฝ่ายการพยาบาล
4 26 พ.ย 2539

การสวนคาสายสวนปัสสาวะชาย-หญิง

ฝ่ายการพยาบาล
5 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะท้อง

อายุรศาสตร์
6 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด

อายุรศาสตร์
7 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะไขกระดูก

อายุรศาสตร์
8 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะข้อ

อายุรศาสตร์
9 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ

อายุรศาสตร์
10 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะไต

อายุรศาสตร์
11 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะหลัง

อายุรศาสตร์
12 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะตับ

อายุรศาสตร์
13 2 มิ.ย 2540

ผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเนื้อเยื่อส่งตรวจ

อายุรศาสตร์
14 2 มิ.ย 2540

มาตรฐานการทำแผล

อายุรศาสตร์
15 2 มิ.ย 2540

มาตรฐานการให้อาหารทางสายยาง

อายุรศาสตร์
16 7 ส.ค 2540

มาตรฐานการดูดเสมหะ

ฝ่ายการพยาบาล
17 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการเตรียมผู้ป่วยตรวจทางทวารหนัก

ผู้ป่วยนอกฯ
18 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในไตรมาศที่1

ผู้ป่วยนอกฯ
19 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการสอนผู้ป่วยล้างช่องหูด้วยน้ำส้มสายชู

ผู้ป่วยนอกฯ
20 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการวัดความสามารถในการมองเห็น

ผู้ป่วยนอกฯ
21 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการสอรผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคปอด

ผู้ป่วยนอกฯ
22 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ตรวจสมรรถภาพปอด
ด้วย Wright peak flowmeter

ผู้ป่วยนอกฯ
23 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการสอนผู้ป่วยให้ดูแลตนเองขณะที่ได้รับ
ยาเคมีบำบัด

ผู้ป่วยนอกฯ
24 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการจ่ายยาหลักแก่ผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ป่วยนอกฯ
25 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการเช็ดตัวลดไข้ในผู้ป่วยเด็กด้วยน้ำอุ่น

ผู้ป่วยนอกฯ
26 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการสอนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ผู้ป่วยนอกฯ
27 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

ผู้ป่วยนอกฯ
28 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการสอนผู้ป่วยเลือดบวกเอดส์

ผู้ป่วยนอกฯ
29 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการสอนผู้ป่วยใช้ยาพ่นสูดขยายหลอดลมด้วย
ตัวเอง

ผู้ป่วยนอกฯ
30 1 ก.ค 2541

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาชาเฉพาะที่

ผู้ป่วยนอกฯ
31 10 ส.ค 2541

มาตรฐานการนับผ้าซับโลหิต

ผู้ป่วยผ่าตัดฯและ
ผู้ป่วยสูติฯ
32 27 พ.ค 2541

มาตรฐานการพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีสภาวะ
ความดันโลหิตสูงและได้รับยาแมกนีเซียมซัลเฟต

ผู้ป่วยสูติฯ
33 26 ม.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เผือกแขนหรือขา

ผู้ป่วยออร์โธฯ
34 21 มิ.ย 2542

มาตรฐานการย้ายผู้ป่วย

ผู้ป่วยพิเศษ
35 30 ก.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ External fixation

ผู้ป่วยออร์โธฯ
36 30 ก.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Skin traction

ผู้ป่วยออร์โธฯ
37 30 ก.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลทารกที่ได้รับนมขวด

ผู้ป่วยกุมารฯ
38 30 ก.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลทารกที่ได้รับนมทางสายยาง

ผู้ป่วยกุมารฯ
39 11 ส.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการหยอดยาและ
ป้ายยาตา

ผู้ป่วยทั่วไปฯ
40 22 ต.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดที่
ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย

ผู้ป่วยผ่าตัดฯ
41 22 ต.ค 2542

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดที่
ได้รับSpinal anesthesiaและEpidural anesthesia

ผู้ป่วยผ่าตัดฯ
42 18 พ.ย 2542

การจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือที่มีคม
ในการผ่าตัดทางผนังหน้าท้อง

ผู้ป่วยสูติฯ
43 15 มี.ค 2543

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเฉพาะที่ทาง
ผิวหนัง

ฝ่ายการพยาบาล ฝพ.(ดป)0001/2543
44 15 มี.ค 2543

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารับประทานและ
ยาอมใต้สิ้น

ฝ่ายการพยาบาล ฝพ.(ดป)0002/2543
45 15 มี.ค 2543

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางกล้ามเนื้อ
 ผิวหนัง  ใต้ผิวหนัง

ฝ่ายการพยาบาล ฝพ.(ดป)0003/2543
46 15 มี.ค 2543

มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางหลอดเลือดดำ

ฝ่ายการพยาบาล ฝพ.(ดป)0004/2543
contact us : sphumwat@mail.med.cmu.ac.th