ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศึกษาดูงาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ
วันที่ 16 มกราคม 2558

        

     

 

โรงพยาบาลแพร่ ศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลแพร่ ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น.