ชั้นวาง OPD Card

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศึกษาดูงาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ
วันที่ 16 มกราคม 2558