หัวหน้าทีมสถิติ

นายวิญญาณ สุขแสง
ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสาวอารีรัตน์ กิตติคุณากร
ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 


 

 นางนิรมาลย์ กัณทะวรรณา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางสาวธดากรณ์ จันต๊ะตึง
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.