สื่อการสอนผู้ป่วยและญาติ
งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ฯ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน
ต้อกระจก การผ่าตัดก้อนถุงน้ำที่มือ
คำแนะนำสำหรับการให้อาหารทางสายยาง อาหารผู้ป่วยเบาหวาน
คำแนะนำมารดาหลังคลอด นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
โรคหลอดเลือดสมอง  
ความบกพร่องความถนัดทางด้านการเรียน  
ภาวะปัญญาอ่อน  
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา  
   
งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
การปฏิบัติตน ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด การปฏิบัติตัวเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
.......ACL Reconstruction การปฏิบัติตัวผู้ป่วยผ่าตัดหลังเปลี่ยนไตเมื่อ
การดูแลเฝือก .......กลับไปอยู่บ้าน
Fracture tibia and fibula โรคหูชั้นกลางอักเสบ
การฉีดสีเข้าไขสันหลัง ( Myelogram ) การปฏิบัติตนก่อนและหลังการผ่าตัด
การออกกำลังกายข้อนิ้วมือ ( six pack exercise ) .......กระดูกสันหลัง
การดูแลผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง ( LBP ) โรคนิ่วในถุงน้ำดี
คู่มือแนะนำหอผู้ป่วยหนักออร์โธปิดิกส์ การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Neutropenia
การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะใน คำแนะนำมารดาหลังคลอด
.......ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง การปฏิบัติตนหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
   
งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์  
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหอบหืด
เลือดและส่วนประกอบของเลือด มะเร็งตับ
การตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
ไข้เลือดออก โรคเบาหวาน
เอดส์ โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว แผนการสอนเรื่องปอดอักเสบ
ปอดอักเสบ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ
ไตวายเรื้อรัง .......ด้วยลูกโป่ง
ทางเลือกของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคเอสแอลอี
วัณโรคปอด การเจาะคอ
   
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์  
การให้อาหารทางสายยาง การสอนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
การคาท่อระบายทางระบบประสาท ธัยรอยด์
การใส่สายสวนผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดดำ การปลูกถ่ายผิวหนัง
   
งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช  
การปฏิบัติตัวในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด การทำหมันหลังคลอด
การปฏิบัติตัวขณะได้รับยาเคมีบำบัด คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับมารดาก่อนและหลัง
การขูดมดลูก .......ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเม็ดเลือดขาวต่ำ การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูก
คำแนะนำมารดาภายหลังคลอด .......และ/หรือรังไข่ทั้งสองข้างขณะกลับไปอยู่บ้าน
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับรังสัรักษา  
   
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น  
OR Services Hydrocephalus
   
งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์  
Dengue New born Jx
New Born Vaccine Pneumonia
Pre - term Baby  
   

 

Visited NO.