รายการแผ่นพับที่เบิกได้จากโรงพิมพ์

รายการ วร.

เรื่อง

วร. 14:105

ไตวายเรื้อรัง

วร. 14:105/1

ต้อกระจก

วร. 14:105/2

โรคเบาหวาน

วร. 14:105/3

ความดันโลหิตสูง

วร. 14:105/4

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

วร. 14:105/5

ไข้เลือดออก

วร. 14:105/6

การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

วร. 14:105/7

มะเร็งเต้านม

วร. 14:105/8

อัมพาต คืออะไร

วร. 14:105/9

คำแนะนำฉายรังสีบริเวณหู คอ จมูก

วร. 14:105/10

การปฏิบัติตัวฉายรังสีทั่วไป

วร. 14:105/11

การปฏิบัติตัวฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกราน

วร. 14:105/12

มะเร็งเม็ดเลือดในเด็ก

วร. 14:105/13

การให้เคมีบำบัดในเด็ก

วร. 14:105/14

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

วร. 14:105/15

นิ่วของระบบทางเดินปัสสาวะ

วร. 14:105/16

มะเร็งปากมดลูก

วร. 14:105/17

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่รับการรักษา

วร. 14:105/18

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

วร. 14:105/19

การฝังแร่ในผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานและการปฏิบัติตัว

วร. 14:105/20

ผู้ป่วยเบาหวานและการดูแลตนเองในภาวะพิเศษ

วร. 14:105/21

การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

วร. 14:105/22

เป้าหมายการควบคุมเบาหวาน การติดตามและประเมินผล

วร. 14:105/23

แนวทางการรับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน

วร. 14:105/24

การรักษามะเร็งหู คอ จมูก ด้วยยาเคมีบำบัด

วร. 14:105/25

ยาฉีดอินซูลิน

วร. 14:105/26

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS )

วร. 14:105/27

วัณโรคปอด

วร. 14:105/28

มะเร็งปอด

 

วร.

เรื่อง

วร. 14:105/29

ความสำคัญของการฝากครรภ์

วร. 14:105/30

คู่มือแนะนำเพศสัมพันธ์ของหญิงมีครรภ์

วร. 14:105/31

การใช้ยาและสารที่ควรระวังในขณะตั้งครรภ์

วร. 14:105/32

การเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์

วร. 14:105/33

คู่มือแนะนำหญิงตั้งครรภ์

วร. 14:105/34

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจระหว่างตั้งครรภ์

วร. 14:105/35

การบริหารร่างกายก่อนคลอด

วร. 14:105/36

คำแนะนำเรื่องการดิ้นของลูกในครรภ์

 


รายละเอียด...สอบถามได้ที่หน่วยวารสารและโรงพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 5678,5680