แจ้งเหตุฉุกเฉิน :: ศูนย์รับบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191 , 123
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197
เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปราม
1195
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 1691 , 0-2255-1133-6
สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1340
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1688
ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือ 1696
แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ
1196
แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ
1199
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา
199
แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 1650
แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 1669
ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" 0-2354-8222
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. 0-2226-4444
สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ.) ตลอด 24 ชั่วโมง 1784
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1554
หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล 4010 และ 4121
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
สถานีวิทยุ จส. 100 1137, 0-2711-9151-8
สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644
ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2455-0088
ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999
ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย 0-22821815
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง 1555
ย้อนขึ้น >>

:: หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ::
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    50200
โทรศัพท์
: 053 946332-3 โทรสาร : 053-210135 |  e-mail address : ercmu@hotmail.com