คุณเนตรชนก สุขเอี่ยม พร้อมครอบครัว และญาตมิตร ร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อทุนศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญ กุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider Course) รุ่นที่ 120 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คุณเดชอนันต์ หิรัณยัษฐิติ ผู้อำนวยการอาวุโส ดูแลฝ่ายงานองค์กร และสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด( มหาชน ) ในโอกาสมาหารือเรื่องการรับบริจาค ระดมทุน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในโครงการ สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อปรับปรุงอาคารสุจิณโณ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และ ปรับปรุงกายภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ชมรมโยคะ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม " 60 ปี สุขภาพดีกันถ้วนหน้า " ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดกิจกรรมสอนการเล่นโยคะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีผู้สอนคอยแนะนำและให้คำปรึกษา ( โอกาสเดียวกันนี้ ทางชมรมฯ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมชมรมโยคะ คณะแพทยศาสตร์ มช. และร่วมเล่นโยคะ ระหว่างเวลา 17.00 -18.00 น. ในวันราชการ ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โถง ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.