ข้อความภาษาอังกฤษ

 • งานพิมพ์ภาษาอังกฤษ มักจะเกิดข้อผิดพลาด หรือความเปลี่ยนแปลงภายหลังได้โดยเฉพาะในเรื่องตัวอักษรแบบตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก Word ได้ตระหนักในเรื่องนี้ และเตรียมคำสั่งจัดการข้อความภาษาอังกฤษ ที่เรียกว่า Change Case มาให้ ดังนี้

  • ระบายแถบสีให้กับข้อมูล
  • เลือกคำสั่ง Format, Change Case
  • ปรากฏ Dialog Box ดังนี้

   Change Case

  • เลือกรายการที่ต้องการ
   • Sentence Case
    จัดข้อความตามรูปแบบที่พิมพ์
   • Lowercase
    เปลี่ยนข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
   • Uppercase
    เปลี่ยนข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
   • Title Case
    เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของคำ ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
   • Toggle Case
    สลับตัวพิมพ์เล็ก เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์ใหญ่ เป็น ตัวพิมพ์เล็ก