กิจกรรมที่ 5 การทดลองรีเฟลกซ์


Print


  

                 วิธีการทดลอง

                             แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน เพื่อทดสอบรีเฟลกซ์ และให้สังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าทำสิ่งต่อไปนี้


                ตารางบันทึกผลการทดลอง


  
พฤติกรรม
การตอบโต้

 1. นักเรียนนั่งตัวตรงมองไปข้างหน้า ให้เพื่อนโบกมือผ่านลูกตาอย่างรวดเร็ว
  2. นักเรียนนั่งห้อยเท้าบนเก้าอี้ ให้เพื่อนเคาะบริเวณใต้หัวเข่า
  3. จุดเทียนไข ให้นักเรียนเอามือไปจับเทียนที่กำลังหลอมเหลว

 

 

 

 

 

 

 


 BACK