บทเรียน


 

บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ร่างกายของเรา
 
 

คำชี้แจง
        
ในบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องร่างกายของเราประกอบไปด้วย7บทเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์
แบ่งเนื้อหาออกเป็นระบบชัดเจนในบทรียนจะนำเสนอในรูปแบบข้อความรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนได้สื่อ
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากอ่านหนังสือเรียนทั่วไป