ผลกิจกรรมที่ 4 การหายใจ


Print
วิธีการทดลอง

  1. นำลูกโป่งมา 2 ใบ ใส่ในหลอดแก้วรูปตัว Y ดังรูป
  2. นำแผ่นยางหรือลูกโป่งขนาดใหญ่ตัดครึ่ง แล้วนำไปปิดปากครอบแก้ว
  3. ดึงแผ่นยางลงอย่างช้าๆ สังเกตและบันทึกผล
  4. คืนสู่สภาพเดิม สังเกตและบันทึกผล
  5. ดันแผ่นยางขึ้นช้าๆ สังเกตและบันทึกผล


ตารางบันทึกผลการทดลอง


การทดลอง
การเปลี่ยนแปลงภายในกล่อง
ผลการทดลอง
ปริมาตร
ความดัน
1. ดึงแผ่นยางลง
2. ดึงแผ่นยางขึ้น

(เพิ่มขึ้น)
(ลดลง)

(ลดลง)
(เพิ่มขึ้น)
 

 BACK