:: รายชื่ออาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ::


ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (Trauma Surgery)

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
(หัวหน้าหน่วย)
Narain Chotirosniramit

รศ.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
Kaweesak Chittawatanarat


.

อ.นพ.กำธน จันทร์แจ่ม
Kamtone Chadacham

อ.พญ.ธิดารัตน์ จิรพงศ์เจริญลาภ