:: รายชื่ออาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ::


ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular)

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
(หัวหน้าหน่วย)
Kittipan Rerkasem

เอกสาร

อ.นพ.ศุภพงศ์ อาวรณ์
Supapond Arwong

 

อ.นพ.สารนาถ อรพินท์
Saranat Orapin