:: รายชื่ออาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ::


ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular)

ศ.นพ.กำพล เลาหเพ็ญแสง
(หัวหน้าหน่วย)
Kamphol Laohapensang

 

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
Kittipan Rerkasem

เอกสาร

อ.นพ.ศุภพงศ์ อาวรณ์

 

อ.นพ.สารนาถ อรพินท์