ข่าวสาร

  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝีกอบรม 2561 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ -31 ตุลาคม 2560  

  วันบาดเจ็บไขสันหลัง (5 th September:SCI Day) วันที่ 5 กันยายน 2560 ณ โถงตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 1

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ตำแหน่ง
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 1 สิงหาคม 2559

 

 

 


 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ Updates in Rehabilitation Medicine ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ 

 

  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดโครงการดนตรีบำบัดสำหรับ      ผู้ป่วยใน โดยวิทยากร คุณ รินธาร ลัธธนันท์ และคุณพรชัย ทองศักดิ์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ตึกฟื้นฟูสภาพ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน รายละเอียดติดต่อ 053-936322 ในวันและเวลาราชการ

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้พิการ ด้วยการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 053-945672 และ 053-949473