ข่าวประชาสัมพันธ์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์

NEW !!  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ประกาศแนบ >>> 
 
------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562

 

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

1. นางสาวกมลชนก ฉิมนวน

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

1. นางสาววรวรรณ ปิ่นรัตน์

2. นางสาวทัศวรรณ คำเขียว

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อทุกท่าน รอประกาศอย่างเป็นทางการจากเว็บ ฯ

คณะแพทยศาสตร์ และดำเนินการตามขั้นตอนไป

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

 

สาขาจิตเวชศาสตร์ ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จำนวน 2 อัตรา

สัมภาษณ์ พร้อมกับส่วนกลาง 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

 

ทั้งสองสาขา ให้ปฏิบัติ ดำเนินขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

1.สมัครออนไลน์ http://www.tmc.or.th/tcgme ทำตามขั้นตอนของราชวิทยาลัย

2.โหลดใบสมัครจากเว็บภาควิชาฯ [ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน]
แล้วส่งใบสมัคร+หลักฐาน ส่งมายังภาควิชาฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครของภาควิชาฯ >> 

**ต้องทำให้ครบทั้ง 2 ข้อ**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศแนบ > 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณชนิดา พาณิชย์พิทักษ์ 053-935422-24

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อแพทย์ใช้ทุนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562

 

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

 

1. นางสาวณิชมน วิบูลย์เกียรติ์

2. นายกฤตณัฎฐ์ วงศ์สันติธรรมนุกูล

3. นางสาวแก้วกานต์ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ (สำรอง)

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

1. นางสาวเกวลิน วรรธนัจฉริยา

2. นางสาวธีรนันท์ จันทิมา (สำรอง)

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อทุกท่าน รอประกาศอย่างเป็นทางการจากเว็บ ฯ

คณะแพทยศาสตร์และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 

----------------------------------------------------------------------------------------

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์

www.med.cmu.ac.th
 

 

การสมัคร ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้


1.สมัครออนไลน์ทางเว็บคณะแพทยศาสตร์ แนบหลักฐานให้ครบทุกข้อ

2.โหลดใบสมัครจากเว็บภาควิชาฯ [ใบสมัครแพทย์ใช้ทุน]
แล้วส่งใบสมัคร+หลักฐาน ส่งมายังภาควิชาฯ

**ต้องทำให้ครบทั้ง 2 ข้อ**

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>  

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 053-935422

 

--------------------------------------------------------------

กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562

วัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561

ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

เวลา 09.00 น. - ทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา 

เวลา 12.00 น. - เริ่มการสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน 

 

--------------------------------------------------------------

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำหรับ นิสิต นักศึกษา และ แพทย์ ที่สนใจศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน

คำแนะนำสำหรับนิสิต นักศึกษา แพทย์ ต่างสถาบัน ที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน สาขาที่เปิดรับ มีดังนี้

1.สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ/หรือ จิตบำบัด

ช่วงที่เปิดรับ >>

 

2.สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

โทรสอบถามในวันและเวลาทำการ ได้ที่เบอร์ 053-935422-24

 

3.สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

โทรสอบถามในวันและเวลาทำการ ได้ที่เบอร์ 053-935422-24