แพทย์ประจำบ้าน

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 4 สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.เอฬิณา คำออน

Alina Kham-on, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พญ.ศิรัชชรินทร์ ชัยงาม

Siratcharin Chaingam, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ.ภัทรักษ์ ลาภบุญเรือง

Pattarak Labboonruang, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นพ.ตะวัน ที่ปรึกษา

Tawan Teeprueksa, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

นพ.สุภฤกษ์ อุตรินทร์

Suparurg Uttarin, M.D.

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พญ.ปัทมาพร ทองสุขดี

Pathamabhorn Thongsookdee, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ.เอกวิทย์ ธนสุทธิพิทักษ์

Ekawit Thanasuthipitak, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พญ.เกวลี แก้วกิติกุล

Kewalee Kaewkitikul, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ.อริศรา ชีวะพฤกษ์

Arisara Chivapruk, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พญ.รัชนีวรรณ ปันศรี

Ratchaneewan Pansri, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

พญ.ดาราวรรณ วงศ์พรหมเมศร์

Darawan Wongprommate, M.D.

E- mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นพ.สมบูรณ์ บุญเอี่ยม

Somboon Booniarn, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

นพ.อิสเรน นันต๊ะเสน

Issaren Nantasen, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พญ.ลักษคณา เรืองฤทธิ์

Lugsakana Ruangrit, M.D.

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.