ติดต่อเรา

 

   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
   110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 
   โทร 053-935422-4  
 
   โทรสาร 053-935426
 
 
          Department of Psychiatry , Faculty of Medicine , Chiang Mai University
       
         110 Intawaroros Rd.  T.Sripoom  A.Muang  , Chiang Mai 50200
     
         Tel : 66-53-935422 (to 4) , Fax : 66-53-935426
 
 
         ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ 
         Professor Nahathai Wongpakaran , M.D. , FRC PsychT
         E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         นางสาวชนิดา พาณิชย์พิทักษ์
         E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         นายวีรพงศ์ นวลศรี 
         E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.