ข่าวประชาสัมพันธ์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : แพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน

 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561

 

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

รับจำนวน 3 อัตรา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 ราย ได้แก่

1.นพ.อิสเรน นันต๊ะเสน

2.นพ.สมบูรณ์ บุญเอี่ยม

3.พญ.ดาราวรรณ วงศ์พรหมเมศร์

 

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รับจำนวน 1 อัตรา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

1.พญ.ลักษคณา เรืองฤทธิ์

 

ขอให้แพทย์ที่มีรายชื่อทั้ง 4 ราย ดูประกาศจากทางเว็บไชต์ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางราชวิทยาลัยฯแนะนำให้แล้วเสร็จก่อนการฝึกอบรม

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดา พาณิชย์พิทักษ์ 053-935422-24 ในวันและเวลาราชการ

 

***********************************************************

 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเข้าฝึกอบรมสาขาจิตเวชศาสตร์

สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป รับจำนวน 3 อัตรา

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น รับจำนวน 1 อัตรา

หมดเขต 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัคร ตามประกาศแนบ

 

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร > > 

 

หมายเหตุ * แพทย์ประจำบ้านที่สมัครเลือก อันดับ 1 จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้ส่งใบสมัครทั้งทางเว็บไซต์และส่งเอกสารมายัง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดา โทร.053935422

 

*********************************************************

 ประกาศจากแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร

ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1

รายละเอียดตามประกาศแนบ

 

 แพทยสภา แจ้งการกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่1และ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสาร

 

  กำหนดการสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561

สัมภาษณ์ วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตามเอกสาร

 

********************************************************

 

ใบสมัครแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร > > 

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำหรับ นิสิต นักศึกษา และ แพทย์ ที่สนใจศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน

คำแนะนำสำหรับนิสิต นักศึกษา แพทย์ ต่างสถาบัน ที่ประสงค์เข้าศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน สาขาที่เปิดรับ มีดังนี้

1.สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ/หรือ จิตบำบัด

ช่วงที่เปิดรับ >>

 

2.สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

เปิดรับตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

โทรสอบถามในวันและเวลาทำการ ได้ที่เบอร์ 053-935422-24

 

3.สาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป

โทรสอบถามในวันและเวลาทำการ ได้ที่เบอร์ 053-935422-24

 


 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...ขอขอบคุณ...

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ

ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ครบวาระ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

มื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 


 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...ขอแสดงความยินดี...

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประกวดโปสเตอร์งานวิจัย
เรื่อง Adjunctive Risperidone for Post-Traumatic stress disorder: a Systematic review and Meta-analysis 
ในงานประชุมวิชาการประจำ ครั้งที่ 7 ของชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมระยองแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรูปได้ที่ เมนู ภาพกิจกรรม

 


 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...ขอแสดงความยินดี...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน 
หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน อาจารย์ผู้ดูแลกระบวนวิชาฯ 
เป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล
ให้แก่ นศพ.สงกรานต์ ขัตติยะ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ในกระบวนวิชาจิตเวชศาสตร์
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรูปได้ที่ เมนู ภาพกิจกรรม