โรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นบ้าน

                                                                                                               ผศ.ดร.นริศรา จริยะพันธุ์ 

  ไรฝุ่นบ้านมีลักษณะอย่างไร ?

   เป็นไรที่มีขนาดเล็ก ตัวเต็มวัย มีขนาดเล็กยาว 0.3 มม. รูปร่างกลมรี ขา 4 คู่ ยาวเรียวยื่นออกไปนอกลำตัว

รูปที่ 1 ตัวเต็มวัยของไรฝุ่นบ้าน (ภาพจาก website: www.micrographia.com)

  คนเป็นโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นบ้านได้อย่างไร ?

   ไรชนิดนี้พบในฝุ่นบ้าน บนพื้นห้อง เครื่องนอน เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หรือตามผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก ไรจะกินเศษเนื้อเยื่อผิวหนังที่ตายแล้ว หรือพวกของเสียที่ขับถ่ายออกมาทางผิวหนัง เช่น ขี้ไคล และ รังแค พบว่าคนไทยมีการแพ้ฝุ่นบ้าน ค่อนข้างสูง

  การก่อโรคของไรฝุ่นบ้าน

    ไรฝุ่นบ้านทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น หอบหืด เยื่อจมูกอักเสบ ทำให้เกิดโรคผิวหนังอย่างรุนแรง มีการขุดเจาะผิวหนัง ทำให้เกิดการระคายเคือง เกิดเป็นตุ่มแดงและผิงหนังบริเวณนั้นจะหนากว่าปกติ

  การป้องกันและรักษา

    หมั่นทำความสะอาดบ้าน, หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือเมื่อมีอาการภูมิแพ้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

 

เอกสารอ้างอิง

1. Beaver PC, Junc RC, Cupp EW. Clinical parasitology 9 th edition, 1980.
2. Service MW. Medical Entomology for students 1 st ed. Chapman & Hall, London , 1996: 223-66.
3. Loberts LS, Janovy J. Foundations of parasitology. 5 th ed. Wm. C.Brown, 1996: 257-61.
4. James MT, Harwood RF. Herms's Medical entomology. 6 th edition, Macmillan, 1969: 362-88.
5. วิชิต พิพิธกุล วีรยุทธ แดนสิงแก้ว วันชัย มาลีวงษ์ กีฎวิทยาทางการแพทย์ 2541.


                                                                                     [ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]