Amoeba

Flagellates

Ciliate

Malaria

THIN BLOOD FILM

 

THICK BLOOD FILM

 

Other sporozoa

Microspora

 

Miscellaneous