ขอแสดงความยินดี

 

ศิริพรรณศิริพรรณ2

นักศึกษา ป.เอกจากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation Award จาก งานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16

 

นางสาวศิริพรรณ ส่งสวัสดิ์เกียรติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ทุน คปก. รุ่นที่ 12) ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยมแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation Award) ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Evidence to Support a Conspecific Nature of Allopatric Cytological Races of Anopheles nitidus (Diptera: Culicidae) in Thailand” ซึ่งงานวิจัยนี้มี ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นางสาวศิริพรรณ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดังกล่าวจากผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ในงานประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จ. ชลบุรี

[ กลับสู่หน้าหลัก ] [ คณะแพทยศาสตร์ ] [ English version ]