กรณีปวดเฉียบพลัน ใน 48 ชั่วโมงแรก
                - ประคบด้วยแผ่นเย็น หรือ ถุงน้ำแข็ง ประมาณ 10 นาที ทุก 2-3 ชั่วโมง
                - พักการใช้งาน ไม่ยืนหรือเดินติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

กรณีปวดเรื้อรัง ภายหลัง 48 ชั่วโมง
                - ประคบด้วยกระเป๋าน้ำร้อนหรือ แช่เท้าลงในน้ำอุ่น ค้างไว้ 15 นาที
                - บริหารเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดังรูป

การยืดเอ็นร้อยหวาย

 
มือทั้งสองข้างยันกำแพงขาที่ต้องการยืดยื่นไปด้านหลังในลักษณะเข่าเหยียดตรง โน้มตัวไปด้านหน้าจนรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่อง ยืดค้างไว้ 15 วินาที ทำซ้ำ 5 ครั้ง

**ระดับความหนักของการยืดควรรู้สึกตึง แต่ไม่เจ็บ**

การบริหารกล้ามเนื้อฝ่าเท้า

       
วางเท้าบนผ้าในลักษณะผ่อนคลาย ออกแรงขยุ้มผ้าด้วยนิ้วเท้าทุกนิ้วเต็มที่ ทำ 10 ครั้งทำซ้ำ 3 รอบ

การบริหารกล้ามเนื้อกางหัวแม่เท้า


กางหัวแม่เท้าออกด้านข้าง ทำ 10 ครั้ง ทำซ้ำ 3 รอบ

การบริหารกล้ามเนื้อน่อง      

 
 ยืนเขย่งปลายเท้าขึ้นลงช้าๆ  ทำ 10 ครั้ง ทำซ้ำ  3 รอบ