อ.แป้ง ได้รับรางวัลช้างทองคำ (นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น)

อ.แป้งรับช้างทองคำอ.แป้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ (ช้างทองคำ) ประจำปี 2556 : รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อาจารย์แพทย์หญิง เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ "วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน" เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่