ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยรุ่น 23/25 ช่วยเหลือภาควิชาฯ

MontfortSภาควิชาขอขอบพระคุณ MONTFORT THE LAST M.S. 23/25 (ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยรุ่น 23/25 ม.ศ.รุ่นสุดท้าย) และคุณพิทักษ์ ชัยประสิทธิ และคุณแม่หงตี่ แซ่หลี่ ที่ร่วมบริจาคในโครงการ "เพราะแม่ต้องการที่ ที่ดีที่สุด" เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมเป็นจำนวนเงิน 589,617.68 บาท โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.