หน้าหลัก
โครงสร้างภาควิชา
หน่วยแบคทีเรียวิทยา หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา หน่วยเชื้อราวิทยา หน่วยไวรัสวิทยา
หลักสูตรที่เปิดสอน
งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
ประเมินคุณภาพ
เกี่ยวกับภาควิชา

Poonsook KEELAPANG

อ.ดร.พูนสุข กีฬาแปง

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ :
อ.ดร.พูนสุข กีฬาแปง (RIS format)

 

Position : Instructor/Lecturer

Qualifications : Ph.D. (Crystallography)

e-mail : poonsook.cmu@gmail.com

0-5394-5332 ext. 421

Research interests :

Molecular biology of dengue virus and dengue vaccine development.

Selected Publications :

 1. Junjhon J, Edwards TJ, Utaipat U, Bowman VD, Holdaway HA, Zhang W, Keelapang P, Puttikhunt C, Perera R, Chipman PR, Kasinrerk W, Malasit P, Kuhn RJ, Sittisombut N. Influence of pr-M cleavage on the heterogeneity of extracellular dengue virus particles. J Virol. 2010 Aug;84(16):8353-8.

 2. Puttikhunt C, Keelapang P, Khemnu N, Sittisombut N, Kasinrerk W, Malasit P. Novel anti-dengue monoclonal antibody recognizing conformational structure of the prM-E heterodimeric complex of dengue virus. J Med Virol. 2008 Jan;80(1):125-33.
 3. Sangiambut S, Keelapang P, Aaskov J, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. Multiple regions in dengue virus capsid protein contribute to nuclear localization during virus infection. J Gen Virol. 2008 May;89(Pt 5):1254-64.
 4. Junjhon J, Lausumpao M, Supasa S, Noisakran S, Songjaeng A, Saraithong P, Chaichoun K, Utaipat U, Keelapang P, Kanjanahaluethai A, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. Differential modulation of prM cleavage, extracellular particle distribution, and virus infectivity by conserved residues at nonfurin consensus positions of the dengue virus pr-M junction. J Virol. 2008 Nov;82(21):10776-91
 5. Keelapang P, Sriburi R, Supasa S, Panyadee N, Songjaeng A, Jairungsri A, Puttikhunt C, Kasinrerk W, Malasit P, Sittisombut N. Alterations of pr-M cleavage and virus export in pr-M junction chimeric dengue viruses. J Virol 2004;78(5):2367-81.

 6. Sriburi R, Keelapang P, Duangchinda T, Pruksakorn S, Maneekarn N, Malasit P, Sittisombut N. Construction of infectious dengue 2 virus cDNA clones using high copy number plasmid. J Virol Methods 2001;92(1):71-82.

 7. Albert A, Blundell TL, Dhanaraj V, Donate LE, Groves M, Guruprasad K, Nugent PG, Orprayoon P, Pitts JE, Rufino S, Srinivasan N, Williams M, Wilsher J. Protein engineering aspartic proteinases. Site-directed mutagenesis, biochemical characterisation, and X-ray analysis of chymosins with substituted single amino acid substitutions and loop replacements. Adv Exp Med Biol 1998;436:169-77.

 8. Nugent PG, Albert A, Orprayoon P, Wilsher J, Pitts JE, Blundell TL, Dhanaraj V. Protein engineering loops in aspartic proteinases: site-directed mutagenesis, biochemical characterization and X-ray analysis of chymosin with a replaced loop from rhizopuspepsin. Protein Eng 1996;9(10):885-93.

 9. Dhanaraj RR, Pitts JE, Nugent P, Orprayoon P, Cooper JB, Blundell TL, Uusitalo J, Penttila M. Protein engineering of surface loops: preliminary X-ray analysis of the CHY155-165RHI mutant. Adv Exp Med Biol 1995;362:95-9.

 10. Pitts JE, Uusitalo JM, Mantafounis D, Nugent PG, Quinn DD, Orprayoon P, Penttila ME. Expression and characterisation of chymosin pH optima mutants produced in Trichoderma reesei. J Biotechnol 1993;28(1):69-83.

 11. Pitts JE, Dhanaraj V, Dealwis CG, Mantafounis D, Nugent P, Orprayoon P, Cooper JB, Newman M, Blundell TL. Multidisciplinary cycles for protein engineering: site-directed mutagenesis and X-ray structural studies of aspartic proteinases. Scand J Clin Lab Invest Suppl 1992;210:39-50.

 12. Orprayoon P, Pitts JE, Nugent P, Mantafounis D, Lawler SE, Blundell TL, Uusitalo J, Penttila M. Protein engineering of the surface loops of chymosin. Biochem Soc Trans 1991;19(3):265S.