แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 อายุรศาสตร์เชียงใหม่ MeSS 2016 เขียนโดย Webmaster 345
ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2560 เขียนโดย Webmaster 140
ภาพงานสัมมนาและร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 เขียนโดย Webmaster 72
ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 อายุรศาสตร์เชียงใหม่ เขียนโดย Webmaster 95
ภาพงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 เขียนโดย Webmaster 102
ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2561 เขียนโดย Webmaster 71
ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2561 เขียนโดย Webmaster 78
ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ปี 2561 ครั้งที่ 2 เขียนโดย Webmaster 82