"MeSS 2017" การประชุมวิชาการประจำปี 2560 อายุรศาสตร์เชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 อายุรศาสตร์เชียงใหม่ “Critical illnesses in Internal Medicine 2017” 

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหา