ภาพกิจกรรมการทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์ประจำปี 2558

การทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์ และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

วันที่ 24 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม